Peplos Danışmanlık

Bireysel Performans Yönetimi

Hizmet Detayları

Bireysel Performans Yönetimi

Şirket genelinde ortak bir yön birliğine varılması, performansların şirkete katkısının gözle görülür bir şekilde somut olarak ortaya konulması, performansa dayalı kariyer yollarının ve adil bir ödüllendirme politikasının oluşturularak şirkete olan bağlılığının artırılması için bireysel performans yönetim sistemini PEPLOS DANIŞMANLIK olarak şirket özelinde geliştiriyoruz.

Sistemi kurarak, şirketlerin vizyonlarına ulaşmaları için birimden ve birim bünyesinde çalışan personelden beklenilenlerin daha net ve açık bir şekilde ortaya konulmasına, personel geçmiş ve mevcut performans gelişiminin izlenilmesine, daha yapıcı ve objektif geri bildirimlerde bulunulmasına, daha etkin rehberliklerin yapılmasına, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının daha etkin planlanmasına olanak sağlıyoruz.

Sistemi, beklenen performansın tanımlanması, performansın takibi ve değerlendirilmesi ve performansın iyileştirilmesi olarak 3 adımda oluşturuyoruz.

Beklenen performansın tanımlanması adımında, günümüz trendleri ve şirket talepleri doğrultusunda yetkinlik ve hedef belirleme modelleri geliştirerek ve modeli hayata geçirerek sistematikleştiriyor ve sürdürülebilir hale getiriyoruz.

Performans takibi ve değerlendirilmesi olan ikinci adımımızda, şirkette kullanılan teknoloji seviyesi ile entegrasyonu sağlayarak ve değerlendirme yöntemini belirleyerek, oluşturulan performans yönetim sistemi takvimi doğrultusunda değerlendirme dönemi boyunca performans takiplerinin yapılmasına, düzenli geri bildirimlerde bulunulmasına ve koçluk sistemlerinin hayata geçirilmesine olanak yaratıyoruz.

Performans iyileştirme olan son adımımızda ise, beklenen performansın ulaşılan performans ile kıyaslanması ile personel özelinde eğitim ve gelişim alanlarının belirlenmesi, baz maaş belirleme, terfi, ödüllendirme, uyarı sürecinin işletilmesi vb. kararların alınmasını sağlayacak ölçüm kriterleri tanımlıyor, günün sonunda pozisyonu dolduran personelin performans değerlendirmesini tamamlayarak kariyer planlamasını gerçekleştirmiş oluyoruz