Peplos Danışmanlık

Diğer Belgelendirme Hizmetleri

Hizmet Detayları

Ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümantasyona göre yeterli uygunlukta olduğunun Belgelendirme Kuruluşunca belgelendirilmesi faaliyetidir. Kalite güvence sistemi uygulama olarak kuruluşlarda departmanların gösterdiği kaliteyi geliştirme, koruma, iyileştirme, müşterileri memnuniyetini ve tatminini kazanma ve en ekonomik düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalar bütünüdür.

Firmamız birçok konuda kalite belgelendirme hizmetlerini Belgelendirme Kuruluşlarımız vasıtasıyla standartlar gereğince müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmalarında Aşağıda belirtilen kalite belgelendirme hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana hedeflerimizdendir;

•GOST-R Rusya Kalite Belgesi

•UKR-SEPRO Ukrayna Kalite Belgesi

•GOST-K Kazakistan Kalite Belgesi

•TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Belgesi

•BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

•ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi

•IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Belgesi

•ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi

•SROM 8008 Medya Kalite Belgesi

•FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi

•SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi