Peplos Danışmanlık

İmalat Kontrolü Ve Gözetimi Hizmetleri

Hizmet Detayları

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.

Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar kapsamı gözetilerek aşağıda listelenen malzemelerin kontrollerini, boyut kontrolleri, tahribatlı ve tahribatsız testlere nezaret, son muayeneler, fabrika imalat kontrolü, saha montaj kontrolü, performans ve işletmeye alma testlerine gözetim ve sertifikasyon hizmetlerimiz dahilindedir.

•HES, Hidroelektrik Santral

•Rafineri ve Petrokimya Tesisleri

•Çelik Boru İmalatı ve Boru Hattı İnşa Kontrolü

•Rüzgar Enerjisi Santralleri, Rüzgar Türbinleri

•Doğalgaz ve Termik Santraller

•Köprü ve Viyadükler

•Çelik Yapılar

•HDPE ve CTP Borular

•Enerji Tesisleri