Peplos Danışmanlık

ISO Kalite Belgelendirme Hizmetleri

Hizmet Detayları

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, Belgelendirme Kuruluşu tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. Belgelendirme Kuruluşu, Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.

Sistem Belgelendirme, Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.

Bu faydalardan bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde…

Belgelendirme Kuruluşlarımız vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz, Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

• OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi

• IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi

• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 22301 Sosyal Sorumluluk Standardı Yönetim Sistemi

• SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi

• ISO 40001 Tesis Yönetim Sistemi

• ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi

• AS 9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi