Peplos Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

Hizmet Detayları

Yönetim Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşların yönetim sorunlarının tespiti, bu sorunların analiz edilerek çözümüne yönelik yöntemlerin belirlenmesi ve raporlanmasıdır.

Kuruluşlar tarafından talep edildiği takdirde, sunulan bu çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla konusunda uzun yıllar tecrübe sahibi, sektörel deneyimlere sahip profesyonel danışmanlarımız tarafından verilen bir hizmetimizdir.

Yönetim Danışmanlığı Süreci

a. Uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ve Yönetim Danışmanlığı doğrultusunda İşveren şirket/kurum yapısının incelenmesi

b. PEPLOS DANIŞMANLIK moderatörlüğünde, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayı düzenlenmesi 

c. Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren/kurum ekibinin Danışmanlık Önerileri ile “Doğru Strateji” konusunda yönlendirilmesi

d. Konu ile ilgili işverenin/kurumun yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması 

e. Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan Analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması 

f. Organizasyonel yapılandırmanın hem kurumsallaşma hem de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi ve bu önerinin Danışmanlık Takım Liderimizin moderatörlüğünde üst yönetimle paylaşılması.

g. Bu kapsamda işverenin mevcut Yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek iş süreçlerine uygunluğunun Yönetim danışmanlığı kapsamında analiz edilmesi.

h. Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve Yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının Danışmanlarımızın desteği ile tanımlanması.

i. Nihai  organizasyon yapısının ve Kurumsallaşma sisteminin devreye alınması.

j. ERP, CRM ve Yönetim Karar Destek Yazılımları gibi teknolojik araçlarla Etkin Yönetimin sağlanması