Peplos Danışmanlık

Norm Kadro Düzenlemesi

Hizmet Detayları

Şirketlerde/kurumlarda yaşanan verimlilik sorunlarının ana sebeplerinden biri organizasyon yapısı içerisinde yer alan her bir pozisyon için istihdam edilecek optimal kişi sayısının doğru belirlenememesidir. Bu durum, şirketlerde ya fazla personel bulundurma nedeniyle ilave maliyetin bilinmeden katlanılmasına ya da yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi dolayısıyla aşırı iş yükü ve operasyonel aksaklıklar yaşanmasına yol açmaktadır.

PEPLOS DANIŞMANLIK olarak, bu sorunları ortadan kaldırmak için ölçülebilir değerlerden yola çıkarak norm kadro analizi çalışması gerçekleştirmekte ve şirketlere norm kadro planlaması sağlamaktayız.

Çalışmamız;

  • Şirket/kurum bünyesinde pozisyonların yürüttüğü işlere, bu işleri gerçekleştirmek için harcanan sürelere ve işin tekrar sıklığına dair verilerin şirket talebine göre çeşitli yöntemler kullanılarak toplanması
  • Toplanan verilerin şirketin vizyon ve ana stratejileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
  • Süreçlerde potansiyel iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi ve organizasyonda yapılması gerekli değişikliklerin tasarlanması
  • Tasarlanan yeni yapı için norm kadro planlarının yapılması
  • Tüm değişikliklerin hayata geçirilmesi için yol haritasının tanımlanması adımlarından oluşmaktadır.