Peplos Danışmanlık

Pazar Araştırma Hizmetleri

Hizmet Detayları

 Pazar Araştırması 

    - Hedef olarak seçilen Ülkelerde sektörel pazar araştırması yapılır,

    - Pazar araştırmaları ; mevcut ürün ve yeni ürün araştırmalarını kapsar,

    - İlgili Ülkedeki ithalatçı-distribütör / ihracatçı / imalatçı firma araştırmaları yapılır,

    - Ülke pazarına yeni girecek firmaların pazar koşullarına hazırlanmaları doğrultusunda detaylı raporlama yapılmaktadır.