Peplos Danışmanlık

Sektörel İhtiyaç Analizi

Hizmet Detayları

Sektörel İhtiyaç Analizi

İhtiyaç Analizi Faaliyeti Adımları

Danışmanlığımız, öncelikle İhtiyaç Analizi Faaliyet Adımları ile başlayacaktır.
   

Yöntem

 • İhtiyaç Analizi’nin metodolojisi /yönteminin belirlenmesi
 • Analiz araçlarının belirlenmesi
 • Sürecin planlanmasıAnaliz ve Değerlendirme
 • Sektörün makro ölçekte analizi
 • -Dünya
 • -AB
 • -Türkiye
 • Bölgesel / Yerel analiz
 • Firma analizi
 • Pazar analizi Strateji Geliştirilmesi
 • Ortak Vizyonun belirlenmesi
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • URGE Faaliyetlerinin önerilmesi
 • Planlama (Faaliyet Çizelgesi)
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

Sonuç ve Raporlama

 • Taslak İhtiyaç Analizi Raporunun Paylaşılması
 • Görüş ve önerilerin alınması
 • Nihai İhtiyaç Analizi Raporunun oluşturulması
 • Genel Raporlama

Strateji, Vizyon ve Hedef Pazar Belirleme Çalıştayı, Firma Ziyaretleri, Firma Anket Çalışmaları, SWOT Çalışması, Beyin Fırtınası, Literatür Araştırmaları, Veri analizi