Peplos Danışmanlık

Siber Güvenlik Hizmetleri

Hizmet Detayları

PEPLOS DANIŞMANLIK, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte güçlü bir silah haline gelen siber saldırılara karşı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları konularda destek vermektedir. Ürün bağımsız güvenlik yaklaşımı sayesinde “güvenlik satan değil, güvenlik sağlayan” bir şirket olma özelliğini korumaktadır. Bilgi güvenliği hizmetimizde kuruma özel olarak danışmanlık sunmaktayız. Kurum kaynakları üzerinde testler yapılmakta ve özel olarak raporlar sunulmaktadır. Penetrasyon testi hizmeti içerisinde ise lokal sızma testleri yapılabileceği gibi internete açık olan kaynaklar için web güvenliği hizmetleri de sunuyoruz.

Siber güvenlik danışmanlığı kapsamında yapılan görüşmeler sonucu verilecek olan danışmanlık hizmetinin genel çerçevesi ile çizilerek PEPLOS DANIŞMANLIK danışman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılır ve bir sızma testi yapılır. Bu sızma testi web güvenliği veya yerel penetrasyın testi gibi çeşitlendirilebilir.

Bu test sonuçları kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte ve geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesini önleyebilmektedir.

Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri ve Web Güvenliği

 •      Penetrasyon (Sızma) Testleri
 •      DoS / DDoS, Performans ve Yük Testleri
 •      Kaynak Kod Güvenlik Denetimi Hizmeti
 •      Linux / UNIX Sistem Güvenliği Sıkılaştırma Hizmeti
 •      Windows Sistem Güvenliği Sıkılaştırma Hizmeti
 •      ISO 27001 (BGYS) Kurulum ve Yönetimi
 •      Web ve Mobil Uygulama Güvenlik Testleri
 •      Zararlı Yazılım (Malware) Analizi
 •      Bilgi Güvenliği İhlal ve Olay Yönetimi Hizmeti
 •      Bilgi Güvenliği Proje Yönetimi Hizmeti
 •      Kurumsal Bilgi Güvenliği Eğitimleri
 •      Sızma Testi Sonuçları Kapama ve Destek Hizmeti