Peplos Danışmanlık

Süreç Analizi

Hizmet Detayları

Süreç Analizi Nasıl Yapılır?

Müşterilerimizin/Kurumlarımızın Mali İşler, Satış – Pazarlama, Satın alma, Lojistik fonksiyonları ve etkileşimli oldukları fonksiyonlar da göz önünde bulundurularak aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilmektedir:

 1. Genel Merkez, Şirket ve birimlerin birbirleri ile arasındaki rol ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, karşılıklı sinerjinin en üst seviyeye taşınması
 2. Büyüyen grubun mevcut ve geleceğe dönük gereksinimlerini karşılayacak organizasyon yapısını gelişim alanlarının belirlenmesi
 3. Sürdürülebilir  bir Mali İşler, Satış, Pazarlama faaliyet modelinin inşa edilmesine yönelik tespitlerin yapılması
 4. Operasyonel verimliliği artıracak iyileştirme noktalarının ve hızlı kazanımların tespit edilmesi
 5. Grup şirketleri adına merkezi yapılarla yönetilerek yakalanabilecek maliyet avantajlarının değerlendirilmesi
 6. Gelecek duruma yönelik teknolojik iyileştirme alanlarının belirlenmesi

Süreç Analizi Aşamaları

Faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir.

 1. Müşteriler
 • Öncelikli büyüme hedefi olan segmentler nelerdir?
 1. Kanallar:
 • Yıllar bazında hangi kanalda ne kadar büyüme hedef bulunmaktadır?
 1. Ürünler:
 • Kategoriler bazında yıllık büyüme hedefleri nedir?
 1. Organizasyon:
 • Hedef organizasyon modeli nasıl olmalıdır?
 1. İnsan Kaynağı:
 • Ortak Hizmetler nasıl yapılandırılacaktır? Hangi süreçlerin merkezileştirilmesi öngörülmektedir?
 1. Lokasyon:
 • Fonksiyonlar arası görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılacaktır?
 1. Süreçler:
 • Hedef organizasyon modeli ile uyumlu verimlilik sağlayacak iş akışları nasıl olmalıdır?
 1. Teknoloji:
 • Hedef operasyon modelini destekleyecek veri ve teknoloji alt yapısı nasıl olmalıdır?

Faaliyet Modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

 • Hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bulunmaktadır?
 • Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler nelerdir?
 • Fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıldır?
 • İşler ne şekilde gruplanarak nasıl ekipler ile yürütülecektir?
 • İlgili fonksiyonlar kime ne şekilde hizmet sunacaktır?
 • İş yapış şekilleri nasıl takip edilecektir?
 • Tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek İş akışları nasıl olmalıdır?
 • Teknoloji uygulamaları ile aktiviteler nasıl eşlenmelidir?
 • İlgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülmelidir?
 • Fonksiyon unvanlarının rol ve sorumlulukları nelerdir?