Peplos Danışmanlık

Uluslararası Sözleşme Ve Yazışmalar

Hizmet Detayları

Uluslararası Sözleşme ve Yazışmalar

- Sözleşme şartları oluşturulurken gerekli uluslararası kuralların tespiti,

- Tarafların yerel mevzuatlarının gerektirdiği kısıtlamalar ve gerekliliklerin tespiti,

- Sözleşmenin hukuki sürecinde gerekli dayanakların belirlenmesi,

- Sözleşmenin taraflar açısından uygulanabilir içerik maddelerinin belirlenmesi,

- Sözleşmenin oluşturulması ve uygulanabilirliğinin gözlemlenmesi, 

- Ayrıca, ilgili Ülke Mevzuatlarının araştırılmasında, bilgi edinilmesinde ve gerekli yazışma aşamalarında da sizlerin yanınızdayız.