Peplos Yapı

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Üretimini en yüksek teknolojiyi kullanarak ve almış olduğu Uluslararası Kalite sertifikaları ve Uygunluk Belgeleriyle sürdüren, topluma ve çevreye her zaman duyarlı faaliyet gösteren, bünyesinde kurulan ve uygulanan kalite yönetim sistemini sürekli geliştiren PEPLOS’ un ana gayesi, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, insanın yalıtım konforundan azami faydalanmasını temin etmek ve böylece çevreyi korumaktır.

Uluslararası Akreditasyona sahip kurumların denetiminde alınmış olan ISO kalite belgeleri ve CE ürün uygunluk belgeleriyle müşteriye hitap eden Şirketimizin Yönetim Sistemleri anlayışı; kalite, çevre ve is sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeksizin tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimizin talep ve beklentilerini uluslararası standartlara uygun olarak zamanında karşılamak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sürdürmek, bilgi güvenliğini sağlamak, sorumlu olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikleri duyarlılıkla yerine getirmektir. 

PEPLOS olarak, çevre ve enerjinin korunmasını yaşamsal öncelikte görmekteyiz. Ürünlerimizin çevreye olan katisinin yanında, hedefimiz, ürün ve hizmetimizin oluşumunda ve kullanımında ortaya çıkan kirliliği önlemek ve enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir. Hedefimize ulaşmak için tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme programları yürütmekteyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda çevre ve enerji dostu ürünleri ve hizmetleri satın almakta ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemekteyiz.

Mevcut tüm birimlerimizde ve yatırımlarımızda, kalite, çevre, is sağlığı ve güvenliği performansının belirlenmesi ve Is süreçlerimizde bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanması için risklerimizi tanımlamakta, periyodik kontrolleri, ürün ve sistem testlerimizi yaptırmakta ve gerekli tüm önlemleri alarak, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktayız. Ayrıca bu hususta Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve Is Sağlığı Güvenliği bilincinin her seviyede yerleşmesi ve yürütülmesine yönelik personelimize gerekli eğitimi vermekteyiz.